قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
سخنرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۲ | 

سخنرانی

جناب آقای مهندس نقره کار مدیر محترم قطب علمی معماری اسلامی برای اجلاس دانشجویان دکتری و اساتید محترم دانشکده هنر اسلامی تبریز ، دانشکده معماری و شهرسازی سخنرانی تحت عنوان ارائه روش تحقیق در مباحث میان دانشی ( آثار هنری و معماری و شهرسازی) در تاریخ چهارشنبه 18/9/94 برگزار نمودند.

سخنرانی

جناب آقای مهندس نقره کار مدیر محترم قطب علمی معماری اسلامی در دانشگاه ایلام سخنرانی و کارگاه دانش افزائی تحت عنوان ( رابطه اسلام با آثار هنری و معماری و شهرسازی و روش تحقیق در مباحث میان دانشی ) در تاریخ چهارشنبه 25/9/94 برگزار نمودند.

مصاحبه

جناب آقای مهندس نقره کار مدیر محترم قطب علمی معماری اسلامی در مصاحبه زنده و حضوری با کانال افق از سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره حکمت اسلامی در هنر و معماری در تاریخ شنبه 28/9/94 شرکت نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://rds.iust.ac.ir/find-89.12677.43117.fa.html
برگشت به اصل مطلب