قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | 

متن کامل مقاله جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره کار مدیر محترم قطب علمی معماری اسلامی با عنوان سند ملی معماری اسلامی – ایرانی با یک کمیسیون جمع نمی شود در مجله، نامه شورا، وابسته به دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://rds.iust.ac.ir/find-89.12677.43216.fa.html
برگشت به اصل مطلب